Najważniejsze postulaty

  1. Ochronić polski teatr przed prywatyzacją. Teatr jest dobrem narodowym, które należy chronić.
  2. Wzbogacić program edukacji szkolnej poprzez sztukę, ekologię i filozofię. Musimy zadbać, aby młodzież rozwijała się w poczuciu wartości.
  3. Poprawić działanie Narodowego Funduszu Zdrowia, tak aby osoby dotknięte ciężkimi chorobami takimi jak np.  mukowiscytoza mogły mieć refundowane leki.
  4. Zadbać o emerytów i ludzi żyjących w ubóstwie. Nie wolno dłużej oszczędzać kosztem najuboższych obywateli.
  5. Zatrzymać planowaną sprzedaż przedsiębiorstw strategicznych dla polskiej gospodarki.
  6. Udoskonalić ustawę o ochronie zwierząt, w trosce o rzeczywistą poprawę ich losu.
  7. Obudować zafuanie ludzi do rządzących oraz instytucji państwa.

Aby to zrobić musimy wybrać nowych ludzi, dobrze osadzonych w praktyce, których doświadczenie jest zauważalne i społeczeństwu znane.

Pozostaw komentarz

Twój komentarz pojawi się po akceptacji przez moderatora